Kunstzinnige Counseling voor jongeren/pubers:

“Hoe gekleurd is jouw wereld”?

De puberteit is noodzakelijk om je eigen identiteit te vormen en te ontdekken.  Dit kan gaan met ups en downs. Zelfinzicht en zelfregie en een duidelijke focus (weer)  terugkrijgen.